• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

W dniach 15-25 sierpnia br zorganizowaliśmy obóz sportowy klubu UMKSN Poznań w Kołobrzegu

W dniach 15-25 sierpnia br  zorganizowaliśmy obóz sportowy klubu UMKSN Poznań w Kołobrzegu na obiektach MOSiR ul Łopuskiego 38 oraz częściowo  na kwaterze prywatnej (M. Maj)  W obozie wzięło udział 31  zawodników/czek niesłyszących z 3 sekcji: LA, TS i Pływania  oraz 7 opiekunów / trenerów oraz 1 wolontariusz. W tym roku ze względu na epidemie koronawirusa musieliśmy zatrudnić na obozie pielęgniarkę. Przed wejściem do autokaru wszyscy uczestnicy oraz osoby odprowadzające miały zmierzoną temperaturę. Rodzice i uczestnicy podpisali oświadczenie , że są zdrowi i nie chorowali na Covid-19. Po dotarciu i rozpakowaniu zorganizowaliśmy odprawę techniczną ze szczególnym naciskiem na zachowanie obozowiczów w czasie  pomiędzy treningami. Wszyscy obozowicze podpisali specjalny  regulamin obozu. Zrealizowano 27 jednostek treningowych. W tym:   wycieczki rowerowe (grupa starsza), gokarty (grupa młodsza), zajęcia na basenie pływackim, w terenie-brzegiem morza, marszobiegi, sporty uzupełniające.  Dzięki wynajęciu pięknego nowego stadionu tartanowego, już najmłodsi uczestnicy obozu mogli uczyć się biegania i zachowania na stadionie.

 

Zaplanowane cele:

a/ sportowy: uczyliśmy techniki pływania, LA, zdobywaliśmy wiedzę teoretyczną i praktyczną w/w dyscyplin, poznawaliśmy przepisy oraz wdrażaliśmy zasady BHP w sporcie.

b/ wychowawczy:  uczyliśmy pozytywnych postaw i integracji w grupie, kształtowaliśmy postawy asertywne.

c/ rewalidacyjny: zdobywaliśmy umiejętności sportowe na miarę indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży.

 

Bardzo dużo radości sprawiły wszystkim ćwiczenia nad brzegiem morza.  Na boisku trenowaliśmy technikę biegu, starty z bloków startowych, rzuty oszczepem, wytrzymałość.  Korzystaliśmy także z  basenów Ośrodka MILENIUM, ucząc się pływania, regenerując mięśnie, korzystając także z sauny.  Mogliśmy zwiedzić  muzeum oręża polskiego oraz kompleks Hortulus w Dobrzycy. Tradycyjnie na zakończenie obozu zorganizowano chrzest dla dzieci, które pierwszy raz uczestniczyły w obozie UMKSN.  Było to dla nich przeżycie, które zapamiętają do końca życia.  Prowadzono zajęcia nie tylko zwiększające sprawność fizyczną, ale również zajęcia logopedyczne. Przeprowadzono także pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zmniejszenia ilości czasu poświęcanego na korzystanie z telefonów komórkowych.

Jeśli chodzi o rozliczenie obozu:

a/ zatrudniono dodatkowo pielęgniarkę w/z z epidemią.

b/ w/z z chorobą instruktorki LA musieliśmy szybko znaleźć zastępcę.

c/ musieliśmy zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia i oświaty zakupić maseczki, rękawiczki gumowe oraz płyn odkażający.

 

Obóz sportowy był dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.