• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Sprawozdanie z obozu Jarosławiec 2021

 

W dniach  16 – 26 sierpnia br  zorganizowaliśmy obóz sportowy klubu UMKSN Poznań w Jarosławcu na obiektach OWR BARKA ul Bałtycka67  W obozie wzięło udział 31  zawodników/czek niesłyszących z 3 sekcji: LA, TS i Pływania  oraz 8 opiekunów / trenerów oraz 1 wolontariusz.  

 

 

Przed wejściem do autokaru wszyscy uczestnicy oraz osoby odprowadzające  podpisali oświadczenie , że są zdrowi i nie chorowali na Covid-19. Po dotarciu i rozpakowaniu zorganizowaliśmy odprawę techniczną ze szczególnym naciskiem na zachowanie obozowiczów w czasie  pomiędzy treningami. Wszyscy obozowicze podpisali specjalny  regulamin obozu.

Niestety w tym roku musieliśmy dostosować zajęcia do deszczowej pogody. Zrealizowano 27 jednostek treningowych. W tym:   wycieczka rekreacyjna , biegi w terenie - brzegiem morza, marszobiegi, sporty uzupełniające.  Dzięki wynajęciu stadiony w Postomino, już najmłodsi uczestnicy obozu mogli uczyć się biegania i zachowania na stadionie, pływacy korzystali z basenu w Jarosławcu oraz z  obiektu w Darłówku. Na specjalistyczne zajęcia musieliśmy dojeżdżać wynajętym busem.

Zaplanowane cele:

a/ sportowy: uczyliśmy techniki pływania, LA, zdobywaliśmy wiedzę teoretyczną i praktyczną w/w dyscyplin, poznawaliśmy przepisy oraz wdrażaliśmy zasady BHP w sporcie.

b/ wychowawczy:  uczyliśmy pozytywnych postaw i integracji w grupie, kształtowaliśmy postawy asertywne.

c/ rewalidacyjny: zdobywaliśmy umiejętności sportowe na miarę indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży.

Wymienione powyżej cele zrealizowano.

Bardzo dużo radości sprawiły wszystkim ćwiczenia nad brzegiem morza.  Na boisku trenowaliśmy technikę biegu, starty z bloków startowych, pchnięcie kulą, rzuty oszczepem, wytrzymałość. Na Orliku rozgrywaliśmy mecze Uni Hokeja i piłki nożnej. Mogliśmy zwiedzić  muzeum bursztynu. Tradycyjnie na zakończenie obozu zorganizowano chrzest dla dzieci, które pierwszy raz uczestniczyły w obozie UMKSN.  Było to dla nich przeżycie, które zapamiętają do końca życia.  Prowadzono zajęcia nie tylko zwiększające sprawność fizyczną, ale również zajęcia logopedyczne. Przeprowadzono także pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zmniejszenia ilości czasu poświęcanego na korzystanie z telefonów komórkowych.

Niestety nie obyło się bez wypadku i wizyty w szpitalu, na szczęście kolano wytrzymało i nie było poważnego złamania.

Gdyby nie wsparcie kosztów obozu ze strony Urzędu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz PZSN - obóz sportowy w ogóle, by się nie odbył! Dziękujemy!

 W. Adamiak