• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Sprawozdanie z obozu treningowego UMKSN w Cetniewie.

 

 

W dniach  13 – 22 sierpnia br  zorganizowaliśmy obóz sportowy klubu UMKSN Poznań w Cetniewie na obiektach Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.  W obozie wzięło udział 31  zawodników/czek niesłyszących z 3 sekcji: LA, TS i Pływania  oraz 8 opiekunów / trenerów oraz 1 wolontariusz. 

 

Dzięki wspaniałej pogodzie mogliśmy zrealizować  Zrealizowano 25 jednostek treningowych. W tym:   wycieczka rekreacyjna , biegi w terenie - brzegiem morza, marszobiegi, sporty uzupełniające.  Dzięki bardzo dobrym obiektom już najmłodsi uczestnicy obozu mogli uczyć się biegania i zachowania na stadionie, pływacy korzystali z pełnowymiarowego basenu.

Zaplanowane cele:

a/ sportowy: uczyliśmy techniki pływania, LA, zdobywaliśmy wiedzę teoretyczną i praktyczną w/w dyscyplin, poznawaliśmy przepisy oraz wdrażaliśmy zasady BHP w sporcie.

b/ wychowawczy:  uczyliśmy pozytywnych postaw i integracji w grupie, kształtowaliśmy postawy asertywne.

c/ rewalidacyjny: zdobywaliśmy umiejętności sportowe na miarę indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży.

Wymienione powyżej cele zrealizowano.

Bardzo dużo radości sprawiły wszystkim ćwiczenia nad brzegiem morza.  Na boisku trenowaliśmy technikę biegu, starty z bloków startowych, pchnięcie kulą, rzuty dyskiem, wytrzymałość. Zwiedziliśmy Hel  oraz latarnię morską w Rozewiu. Zwiedziliśmy także aleje gwiazd we Władysławowie. Tradycyjnie na zakończenie obozu zorganizowano chrzest dla dzieci, które pierwszy raz uczestniczyły w obozie UMKSN.  Było to dla nich przeżycie, które zapamiętają do końca życia.  Prowadzono zajęcia nie tylko zwiększające sprawność fizyczną, ale również zajęcia logopedyczne. Przeprowadzono także pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zmniejszenia ilości czasu poświęcanego na korzystanie z telefonów komórkowych.

Obóz dofinansowany przez:

Miasto Poznań 

Polski Związek Sportu Niesłyszących 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

                                                                                              W. Adamiak